การตั้งชื่อไฟล์

ให้เข้ากันกับทั้งวินโดส์ และ ลีนุกซ์ สรปุว่า

 1. ชื่ออังกฤษเท่านั้น
 2. ห้ามเว้นวรรค
 3. ใช้ a-z , 1-9  and  –  or  _  only
Advertisements

Cann’t connect Transmission outside

if in same lan ,it’s OK .

I think because of no DDNS , so ..

1. Install webmin for config DDNS here

mkdir webmin
cd webmin
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.580.tar.gz
gunzip webmin-1.580.tar.gz
tar xf webmin-1.580.tar
cd webmin-1.580
sudo ./setup.sh /usr/local/webmin

2.Upgrade webmin

3.not seen ddns on webmin , where?

4.do it as this link   and update rc.local this link

5. Further more than 9091 port forward, there is one port that need to config for open to torrent out 15413 (look at transmission option).

แก้ภาพไม่แสดงใน widgetkit 2.9.2

Tags

ไปปรับภาพให้มีขนาดเล็กลงแต่ทำไมไม่แสดง

ใช้ inspection ไปดู attribute ของรูป ได้ลิงค์มา เอาไปเปิดอีกหน้าต่าง ขึ้น error  ว่าไม่มี permission

แก้ 3 อย่าง

 1. fixed permission in control panel
 2. corret folder /administrator/component/com_widgetkit to 777
 3. correct folder /media/widgetkit to 777

new installation joomla problem

 1. Error: The file Cache Storage is not supported on this platform.   ให้เขียน 777 ที่ /admin/cache  and  /cache และเพิ่ม บรรทัด public $cache_path = ‘/home/www/virtual/med17psu.com/xxx/htdocs/cache’;

 2. ภาพไม่มา ให้ลบประโยคใน .htaccess เรื่องการห้ามลิ้งค์ภาพ
 3. comment this line in .htaccess  ….# correct tmp dir problem, plugin resizeimage
  #php_value open_basedir NULL
 4.  fixed permission to /plugin/../sigplus

Restore clinic to med17

ทำแบบ manual , copy .jpa and kickstart.php

ตอนแรกจะก็อปปี้ไฟล์ทั้งหมดไปที่ไดเร็คทอรี่ที่ต้องการ

จากนั้นจะถามว่าจะให้เขียนดาต้าเบสที่ไหน ก็เขียนที่ใหม่

 • go to control panel , fixed permission, chmod 777
 • แล้วก็ภาพไม่มา เพราะไปเขียน .htaccess ไม่ให้ดูรูปถ้าไม่ได้ขึ้นต้นด้วย pongsakclinic

ใ้หลบทิ้งซะ

 • แก้ไขประโยค แคช ใน config.php ด้วย มีค่าของเก่าอยู่
 • แก้ ftp config in joomla
 • edit article : blank page , cause by jce ; uninsatall and reinstall

remove text print , email ออกจาก article

ปกติมันมีทั้งไอคอนทั้งเท็กซ์ ถ้าอยากได้ไอคอนอย่างเดียว วิธีแก้

The text “Print” and “Email” that site next to the icon in the drop down are created in a file:

\components\com_content\helpers\icon.php

If you remove the text:

. JText::_(‘JGLOBAL_PRINT’)

. JText::_(‘JGLOBAL_EMAIL’)

from this file (edit an override) it removes the words and leaves the icons.

Pi : home server from zero.

copy from https://melgrubb.com.

 • If the system failed, installed new os
 • ตั้งค่าเน็ต
  sudo nano /etc/dhcpcd.conf
 • Update system
 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get upgrade -y
 • sudo rpi-update
 • sudo reboot
 • เพิ่มภาษาไทยโดย add item in panel แล้วเลือกเพิ่มภาษา
 • ตั้งค่าต่าง ๆ boot to lci ถ้าจะใช้ วินโดว์ ให้พิมพ์ startx, cpu to 1000 mHz gpu 32, hostname clinic , wait for network, set underscan to disable ภาพจะได้เต็มจอ
 • format  harddrive ตามเว็บ Melgrub
 • mount  hdd อัติโนมัติ ไปแก้ไขคอนฟิกตามเว็บ
 • ลง samba มีสองไดร์ฟ ก็ตั้งสองชื่อ เช่น [clinic] [torrent]
 • ลง transmission
 • ทั้งหมดนั้นก็ดูในเว็บ melgrubb  แต่อันนี้ดูเว็บนี้ เรื่องการติดตั้ง vnc
 • ที่ต้องติดเพราะตอนแรกคอนฟิกกับ ไวเลส พอย้ายไป ไวร์ ต้องตั้งค่าใหม่