เลือกสระ โดยเลื่อนเคอเซอร์ไปอยู่หลังสระ แล้วกด shift +<– (แต่จะไม่เห็๋นว่าเลือก) แล้ว กด shift + alt + ลูกศรขึ้นหรือลง

Advertisements